Skupinové aktivity na míru

Skupinové vyžití jak pro firmy, tak pro školy

Prostřední: Indoor/ Outdoor, z volnočasové terminologie převzatý slang pro označení venkovního či vnitřního prostoru pro realizaci. Pokud se vyskytují u programu obě varianty, lze možno prostředí vybrat.
Zaměření: Individuální/ Týmové, uvádí fakt, pro koho je program situován. Pokud se vyskytují u programu obě varianty, lze možno zaměření vybrat.
Denní doba: denní/ večerní, pokud jsou u programu uvedeny obě varianty je možno vybrat denní dobu v které bude program realizován.
Realizace: čas u programů uveden včetně vysvětlení pravidel, přípravy pro týmy a jiné.
Fyzická zátěž: hodnocena číselnou řadou od 1-10 b., lze přizpůsobit přání klienta.
Psychická zátěž: hodnocena číselnou řadou od 1-10 b., lze přizpůsobit přání klienta.
Kapacita: uvádí kvantitativní možnosti účastníků programu, v případě týmových aktivit jsou týmy vždy tvořeny originálně pro potřeby klienta/ hry, více tedy najdete v příloze programu. 
Typologie:

 1. hry na rozvoj intelektu – paměť, taktika, strategie, logické myšlení
 2. hry na rozvoj tvořivosti – představivost, fantazie, originální postupy
 3. hry na rozvoj týmové spolupráce – komunikace, improvizace, kooperace
 4. hry na rozvoj pohybových schopností – rychlost, vytrvalost, síla, obratnost
 5. hry na rozvoj vůle – psychická vytrvalost, sebeovládání, odvaha
 6. hry kombinované – kombinace několika výše zmíněných typů

Barevné rozlišení: Červená – Sportovní/ Adrenalinový program, zelená – klidný/odpočinkový

Multikulturní, Indivindual Olympic Games

Multikulturní, Indivindual Olympic Games

 • Prostřední: Indoor/ Outdoor
 • Zaměření: Individuální
 • Denní doba: Den
 • Realizace: 2 až 5 hodin
 • Fyzická zátěž: 4 b. až 8 b.
 • Psychická zátěž: 2 b. až 6 b.
 • Kapacita: 10-100 osob
 • Typologie: hry kombinované
Aténské, grup Olympic games

Aténské, grup Olympic games

 • Prostředí: Indoor/ Outdoor
 • Zaměření: Týmové
 • Denní doba: Den
 • Doba trvání: 2 až 5 hodin
 • Fyzická zátěž: 4 b. až 8 b.
 • Psychická zátěž: 2 b. až 6 b.
 • Kapacita: od 2 do 8 týmů
 • Typologie: hry kombinované, rozvoj týmové spolupráce
Xterra Multisport Racing, Easy/ Hard version

Xterra Multisport Racing, Easy/ Hard version

 • Prostředí: Outdoor
 • Zaměření: Individuální/ Týmové
 • Denní doba: Den
 • Realizace: 1 až 6 hodin
 • Fyzická zátěž: 2 b. až 10 b.
 • Psychická zátěž: 4 b. až 10 b.
 • Kapacita: max. 100 osob
 • Typologie: rozvoj pohybových schopností, vůle
Escape Games, Rubikolam/Ford boyard version

Escape Games, Rubikolam/Ford boyard version

 • Prostředí: Indoor/ Outdoor
 • Zaměření: Týmové
 • Denní doba: Den
 • Realizace: 1 až 2 hodiny
 • Fyzická zátěž: 2 b. až 6 b.
 • Psychická zátěž: 5 b.
 • Kapacita: od 2 do 8 týmů
 • Typologie: rozvoj týmové spolupráce, intelektu, vůle
Water Games, vodníka Česílka

Water Games, vodníka Česílka

 • Prostředí: Outdoor/ Indoor
 • Zaměření: Individuální/ Týmové
 • Denní doba: Den
 • Realizace: 2–4 hodiny
 • Fyzická zátěž: 3 b. až 8 b.
 • Psychická zátěž: 4 b.
 • Kapacita: max. 40 osob/ 8 týmů
 • Typologie: rozvoj pohybových schopností, týmové spolupráce
Plážové hry, dobrého vojáka Švejka

Plážové hry, dobrého vojáka Švejka

 • Prostředí: Outdoor/ Indoor
 • Zaměření: Individuální/ Týmové
 • Denní doba: Den
 • Realizace: 2–8 hodin
 • Fyzická zátěž: 1 b. až 8 b.
 • Psychická zátěž: 4 b.
 • Kapacita: max. 20 osob/ 8 týmů pro jeden sport
 • Typologie: rozvoj pohybových schopností, týmové spolupráce
Lanový park, Vyhlídka

Lanový park, Vyhlídka

 • Prostředí: Outdoor
 • Zaměření: Individuální
 • Denní doba: Den
 • Realizace: 1–8 hodin
 • Fyzická zátěž: 6 b.
 • Psychická zátěž: 6–8 b.
 • Kapacita: od 10–50 osob (jedna osoba cca 10 minut)
 • Typologie: rozvoj pohybových schopností, vůle
Lanový park, Adrenalin

Lanový park, Adrenalin

 • Prostředí: Outdoor
 • Zaměření: Individuální
 • Denní doba: Den
 • Realizace: 1-8 hodin
 • Fyzická zátěž: 8 b.
 • Psychická zátěž: 8–10 b.
 • Kapacita: od 10–50 osob (jedna osoba cca 10 minut)
 • Typologie: rozvoj pohybových schopností, vůle
Teambuilding, vícedenní týmový program

Teambuilding, vícedenní týmový program

 • Prostředí: Outdoor
 • Zaměření: Individuální
 • Denní doba: Den
 • Realizace: 1-8 hodin
 • Fyzická zátěž: 8 b.
 • Psychická zátěž: 8–10 b.
 • Kapacita: od 10–50 osob (jedna osoba cca 10 minut)
 • Typologie: rozvoj pohybových schopností, vůle
Kreativní zóna, relaxace, workshop

Kreativní zóna, relaxace, workshop

 • Prostředí: Outdoor/ Indoor
 • Zaměření: Individuální
 • Denní doba: Den/ Večer
 • Realizace: 1–3 hodin
 • Fyzická zátěž: 2 b.
 • Psychická zátěž: 5 b.
 • Kapacita: max. 40 osob
 • Typologie: rozvoj tvořivosti, vůle
Nordic walking, s Herculem Pirotem

Nordic walking, s Herculem Pirotem

 • Prostředí: Outdoor/ Indoor
 • Zaměření: Individuální/ Týmové
 • Denní doba: Den/ Večer
 • Realizace: 1–3 hodin
 • Fyzická zátěž: 2 b.
 • Psychická zátěž: 6 b.
 • Kapacita: max. 40 osob
 • Typologie: rozvoj tvořivosti, týmové spolupráce, vůle
Casino Paradise, Alea Iacta Est

Casino Paradise, Alea Iacta Est

 • Prostředí: Indoor
 • Zaměření: Individuální
 • Denní doba: Večer
 • Realizace: 2–5 hodin
 • Fyzická zátěž: 2 b.
 • Psychická zátěž: 8 b.
 • Kapacita: od 30 do 150 osob
 • Typologie: rozvoj tvořivosti, vůle
Volba prezidenta, politická satyra

Volba prezidenta, politická satyra

 • Prostředí: Indoor
 • Zaměření: Týmové
 • Denní doba: Den/ Večer
 • Realizace: 1-2 hodin
 • Fyzická zátěž: 2 b.
 • Psychická zátěž: 5 b.
 • Kapacita: max. 8 týmů
 • Typologie: rozvoj tvořivosti, týmové spolupráce, vůle
Kvíz show, Brouka pytlíka

Kvíz show, Brouka pytlíka

 • Prostředí: Indoor
 • Zaměření: Individuální/ Týmové
 • Denní doba: Večer
 • Realizace: 1-2 hodin
 • Fyzická zátěž: 2 b.
 • Psychická zátěž: 6 b.
 • Kapacita: max. 100 osob/ 10 týmů
 • Typologie: rozvoj tvořivosti, týmové spolupráce, vůle
Animátorský program, BuďINline in Paradise

Animátorský program, BuďINline in Paradise

 • Prostředí: Outdoor/ Indoor
 • Zaměření: Individuální
 • Denní doba: Den
 • Realizace: 2–6 hodin
 • Fyzická zátěž: 2 b. až 4 b.
 • Psychická zátěž: 2 b.
 • Kapacita: max. 100 osob
 • Typologie: hry kombinované
ACTIVITYPARK VŠEMINA - APARTMÁ RESORT ve Slušovicích hodnocení