Skupinové aktivity na míru

Lorem ipsum

Prostřední: Indoor/ Outdoor, z volnočasové terminologie převzatý slang pro označení venkovního či vnitřního prostoru pro realizaci. Pokud se vyskytují u programu obě varianty, lze možno prostředí vybrat.
Zaměření: Individuální/ Týmové, uvádí fakt, pro koho je program situován. Pokud se vyskytují u programu obě varianty, lze možno zaměření vybrat.
Denní doba: denní/ večerní, pokud jsou u programu uvedeny obě varianty je možno vybrat denní dobu v které bude program realizován.
Realizace: čas u programů uveden včetně vysvětlení pravidel, přípravy pro týmy a jiné.
Fyzická zátěž: hodnocena číselnou řadou od 1-10 b., lze přizpůsobit přání klienta.
Psychická zátěž: hodnocena číselnou řadou od 1-10 b., lze přizpůsobit přání klienta.
Kapacita: uvádí kvantitativní možnosti účastníků programu, v případě týmových aktivit jsou týmy vždy tvořeny originálně pro potřeby klienta/ hry, více tedy najdete v příloze programu. 
Typologie:

  1. hry na rozvoj intelektu – paměť, taktika, strategie, logické myšlení
  2. hry na rozvoj tvořivosti – představivost, fantazie, originální postupy
  3. hry na rozvoj týmové spolupráce – komunikace, improvizace, kooperace
  4. hry na rozvoj pohybových schopností – rychlost, vytrvalost, síla, obratnost
  5. hry na rozvoj vůle – psychická vytrvalost, sebeovládání, odvaha
  6. hry kombinované – kombinace několika výše zmíněných typů

Barevné rozlišení: Červená – Sportovní/ Adrenalinový program, zelená – klidný/odpočinkový

ACTIVITYPARK VŠEMINA - APARTMÁ RESORT ve Slušovicích hodnocení